top of page

Amacımız

 • Her öğrenci ve çalışan için estetik bir öğrenme, derinlemesine araştırma ve paylaşım atmosferi yaratmak.

 • Öğrencilere, akredite edilmiş programlar kapsamında küresel bir eğitim sunarak uluslararası arenada etkileyici bir varlık olmalarını desteklemek.

 • Yüksek standartlarda bilgiyle donatılan öğrencileri, toplum içinde itibarlı liderler haline getirmek.

 • Kazandırılan niteliklerle öğrencilerin iş dünyasında aktif roller üstlenmelerine olanak sağlamak.

Freud Üniversitesi olarak, eğitim anlayışımız, öğrencilerimizin sadece bilgi kazanmalarını değil, aynı zamanda düşünce liderleri ve küresel vatandaşlar olarak yetişmelerini hedeflemektedir. Estetik ve entelektüel bir atmosferde şekillenen eğitimimiz, öğrencilerimizin gelecekteki başarılarına değer katan, özgün bir perspektif kazandıran bir yolculuk sunmaktadır.

Freud Üniversitesi, özgün ve yenilikçi bir bakış açısıyla yükseköğretim alanında öne çıkan bir kurumdur. Uzaktan online eğitim modeli, Avrupa'nın çeşitli köşelerinden gelen uzman akademisyenlerin entelektüel gücüyle harmanlanarak, öğrencilere benzersiz bir öğrenme deneyimi sunmaktadır.

Freud Üniversitesi, geleneksel sınırları zorlayan bir vizyonla, online eğitim aracılığıyla Avrupa'nın eğitim mirasını küresel ölçekte yaymayı ve öğrencilerini uluslararası standartlarda donatarak dünya çapında rekabet avantajı sağlamayı amaçlamaktadır.

Hakkımızda

Freud Üniversität, öğrencilerin ve profesyonellerin kendi zirvelerine ulaşmalarını sağlamak adına kurulmuş bir eğitim yuvasıdır. İş hayatının yoğun temposu nedeniyle geleneksel eğitim kurumlarına bağlanma lüksüne sahip olamayan bireylerin, üniversite sınavlarındaki zorluklarla başa çıkamayanların ve coğrafik sınırlamalar nedeniyle istedikleri eğitimi alamayanların ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm sunmayı hedeflemektedir.

Freud Üniversität, gelecekteki uzun soluklu yolculuğunda, katılımcılarının hayatlarına dokunarak etkili bir eğitim deneyimi sağlamayı ve şu hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır:

 • Tüm öğrenciler ve çalışanlar için erişilebilir ve etkileşimli bir online öğrenme ortamı oluşturmak, bilgiyi paylaşmak ve araştırmayı teşvik etmek.

 • Öğrencilere, uluslararası düzeyde akredite edilmiş programlar aracılığıyla küresel bir perspektif kazandırarak, uluslararası alanda etkin olma imkanı sunmak.

 • Yüksek standartlarda bilgi ve beceri ile donatılmış öğrenciler yetiştirerek, toplum içinde saygın bir konuma getirmek.

 • Kazanılan niteliklerle öğrencilerin iş hayatında aktif rol almasını desteklemek.

 • Özellikle omurilik felçlileri ve sosyal kısıtlamalar nedeniyle eğitim şansı bulamamış kız çocukları başta olmak üzere, kariyerlerini yarıda bırakmış bireyleri eğitimle buluşturarak, bireysel, sosyal ve ekonomik gelişmişliklerine katkıda bulunmak.

Freud Üniversität, bu vizyonu doğrultusunda, eğitim alanında fark yaratan bir lider olma misyonu taşımaktadır.

Vizyonumuz

Freud Üniversität, özgün vizyonu doğrultusunda, sosyal, ekonomik ve kültürel engeller nedeniyle eşit fırsatlara ulaşamayan bireylere kucak açarak, evrensel standartlarda eğitim verme ve bu öğrencileri iş hayatına hazırlama misyonunu benimsemektedir. Bu misyon, öğrencilere esneklik ve özgürlük sunan online bir platformda, istedikleri zaman ve koşullarda eğitim alma imkanı tanımayı amaçlamaktadır.

Freud Üniversität'ün bu misyonu gerçekleştirmek adına belirlediği stratejiler şunlardır:

 • Öğrencilerin en üst düzeyde başarı elde etmelerini sağlamak için uzman akademik kadro ve zengin dökümanlarla iş birliği yapmak.

 • Eğitim materyalleri yetersiz kaldığında, öğrencilere hızlı ve anlayışlı online destek sağlamak.

 • Dünya genelinde kabul görmüş akademik programları kullanarak, evrensel düzeyde geçerli diplomalar sunmak.

 • 24 saat kesintisiz yüksek hızlı online erişimle, dünyanın her köşesinden gelen öğrencilere bilgi paylaşımı ve etkileşim imkanı sunmak.

 • Türkiye'nin en geniş online kütüphanesini oluşturarak, öğrencilere kapsamlı bir araştırma platformu sunmak.

Freud Üniversität, bu stratejilerle öğrencilerinin sadece eğitimde değil, aynı zamanda geleceğin liderleri olarak iş dünyasında da ön planda olmalarını hedeflemektedir. Bu yolda, eşitlik ilkesine bağlı, bilgiye aç ve küresel bir perspektife sahip bireylerin yetişmesine katkıda bulunma vizyonunu sürdürmektedir.

Misyonumuz

bottom of page