top of page

Freud Üniversität Akreditasyon Yolculuğunda: Kalite ve Mükemmeliyetin İzinde

Akreditasyon; verilmekte olan eğitim hizmetinin, şartlara, standartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere o eğitim kurumu için yapılan inceleme sonucunda belgelendirme işlemlerini yapan kurumların uluslararası kriterlere göre denetleme yaparak kurumun yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemidir.

Freud Üniversität Akreditasyon Yolculuğunda: Kalite ve Mükemmeliyetin İzinde

Değerli Freud Üniversität Topluluğu,

Gelişen dünya şartları ve hızla evrilen eğitim standartları, üniversitemizin kalitesini ve rekabet avantajını sürdürmek adına bizi sürekli olarak iyileşmeye ve gelişmeye yönlendiriyor. Bu bağlamda, büyük bir heyecanla duyuruyoruz ki, Freud Üniversität, ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir akreditasyon sürecine başlamıştır.

Akreditasyon Nedir ve Neden Önemlidir?

Akreditasyon, bir kurumun belirli standartlara uygunluğunu ve kalitesini resmi bir şekilde onaylayan bir süreçtir. Freud Üniversität'ın akreditasyon süreci, öğrenci memnuniyetini artırmak, eğitim kalitesini yükseltmek, araştırma faaliyetlerini desteklemek ve ulusal/uluslararası arenada saygınlığını artırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Hedeflerimiz Nelerdir?

  • Eğitim programlarımızın içeriğini güncellemek ve psikoloji alanındaki sektörel ihtiyaçlara uygun hale getirmek.

  • Öğrenci-merkezli bir öğrenme ortamı oluşturarak öğrenci başarısını artırmak.

  • Psikoloji alanındaki araştırma ve inovasyonu teşvik etmek.

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan psikoloji eğitim standartlarına ulaşmak.

Sürecin İşleyişi

Akreditasyon sürecimiz, titiz bir değerlendirme sürecini içermektedir. Bu süreçte, öğrenci ve öğretim üyelerinin geri bildirimleri, eğitim programlarımızın içeriği, öğrenme materyalleri, psikoloji laboratuvarları, ve kurumsal yönetişim gibi bir dizi kriter dikkate alınacaktır. Değerlendirme sürecinin sonunda, bağımsız bir akreditasyon kuruluşu tarafından verilecek olan onay, Freud Üniversität'ın kalite ve mükemmeliyetini resmileştirecektir.

Topluluğumuzun Katkıları

Bu süreçte, siz değerli öğrenci, öğretim üyesi ve çalışanlarımızın görüşleri ve katkıları bizim için son derece değerlidir. Bu nedenle, düzenlenecek olan etkinlikler ve gerçekleştirilecek anketlerle görüşlerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.

Geleceğe Güvenle Yürüyoruz

Freud Üniversität, sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda psikoloji alanında lider bir bilgi ve öğrenme merkezi olarak kendini sürekli yenilemeyi ve geliştirmeyi taahhüt eder. Akreditasyon süreci, bu taahhüdümüzü daha da güçlendirmemize vesile olacaktır.

Unutmayalım ki, Freud Üniversität, sizinle birlikte daha da büyüyecek ve başarı dolu bir geleceğe doğru güvenle ilerleyecektir.

Saygılarımla,

Freud Üniversität Yönetim Kurulu

AKREDİTASYON 

Akreditasyon, bir kurumun belirli standartlara uygunluğunu ve kalitesini resmi bir şekilde onaylayan bir süreçtir. Üniversitemizin akreditasyon süreci, öğrenci memnuniyetini artırmak, eğitim kalitesini yükseltmek, araştırma faaliyetlerini desteklemek ve ulusal/uluslararası arenada saygınlığını artırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

bottom of page