top of page

SPORTS SCIENCE FACULTY

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Spor bilimleri, fiziksel aktivite ve sporla ilgili bir dizi konusunu inceleyen multidisipliner bir ilgilendirici. Bu disiplin, sporun rejimi, biomekanik, psikolojik, antropolojik ve sıcaklığın anlaşılması ve gerçekleştirilmesi amacıyla yöntemler uygulanır. Spor bilimleri hem rekreatif hem de profesyonel sporcuların miktarının arttırılması, spor sporlarının engellenmesi, egzersizin genel sağlık üzerinde mevcut olduğu gibi odaklanılmaktadır.


Spor bilimleri içinde yer alan temel ilgi alanları şunlardır:


Spor Fizyolojisi: Vücut yapısının kalıcı tepkilerini araştıran bir alandır. Eğitim, performans artışı ve dayanıklılık gibi konuları içermektedir.

 

Biyomekanik: Vücut hareketlerini ve spor aktivitelerini analiz eden bir aydınlatıcı. Bu alan, spor ürünlerinin tasarımı ve performans sıralaması gibi odaklandığı noktalardadır.


Spor Psikolojisi: Sporcuların zihinsel süreçlerini temel alan, motivasyonu artıran, performans kaygısını temel alan bir yaklaşımdır.


Spor Antropolojisi: Farklı kültürlerdeki spor ve fiziksel aktivite pratiklerini araştıran bir alandır.


Spor Sosyolojisi: Sporun toplumsal ve kültürel gelişiminin çalışan bir alandır. Cinsiyet rolleri, etnik kimlik, medya ve spor ilişkileri gibi konular ele alınmaktadır.


Egzersiz Fizyolojisi: Egzersizin vücut üzerindeki performansı, metabolizma süreçlerini araştıran bir alandır. Bu alan, genel sağlık, obezite, aktarılanlar gibi odaklanmaktadır.


Spor Beslenmesi: Sporcuların beslenme ihtiyaçları ve enerji dengesini optimize etmeye yönelik çalışmalar içermektedir.


Spor Yönetimi ve Pazarlama: Spor organizasyonlarının yönetimi, pazarlaması, sponsorluk ve etkinliğin anlatılması gibi konuları içerir.


Spor bilimleri, spor ve fiziksel aktivitelerin sağlık, performans ve toplumsal sıralamadaki rolü için önerilen yöntemler ve araştırmaları kullanır. Bu bilgiler, antrenörler, sporcular, sağlık uzmanları ve spor profesyonelleri için önemli bir temel sağlar.


Spor bilimleri fakülteleri genellikle geniş bir yelpazede bölümler içerir, ancak her fakültenin kendi programlarını belirler. Aşağıda spor bilimleri fakültelerinde yaygın olarak bulunan bazı bölümler bulunmaktadır:


Spor Fizyolojisi: Sporcuların fiziksel bakış açıları ve birbirlerine tepkilerini inceleyerek bir bölümdür.

Biomekanik: Vücut hareketlerini ve spor aktivitelerini analiz eden bir bölümdür. Bu bölüm, spor ürünlerinin tasarımı ve performans planlaması üzerine odaklanabilir.


Spor Psikolojisi: Sporcuların zihinsel süreçlerinin anlaşılması, motivasyonun arttırılması ve performans kaygısının sürdürülmesi için çalışan bir bölümdür.


Spor Antropolojisi: Farklı kültürlerdeki spor ve fiziksel aktivite pratiklerini inceleyen bir bölümdür.

Spor Sosyolojisi: Sporun toplumsal ve kültürel gidişatı çalışan bir bölümdür. Cinsiyet rolleri, etnik kimlik, medya ve spor ilişkileri gibi konular.


Egzersiz Fizyolojisi: Egzersizin vücut üzerindeki performansı, metabolizma süreçlerini araştıran bir bölümdür. Bu bölüm, genel sağlık, obezite, aktarıcılar gibi konulara odaklanabilir.

Spor Yönetimi: Spor organizasyonlarının yönetimi, pazarlaması, sponsorluk ve etkinliklerin anlatıldığı gibi konuları içeren bir bölümdür.


Spor Beslenmesi: Sporcuların beslenme ihtiyaçları ve enerji dağılımını optimize etmeye yönelik çalışmalar içeren bir bölümdür.

Spor Rehabilitasyonu: Spor müsabakalarının kaydedilmesi, sporcuların düzenli olarak birleştirilmesine odaklanan bir bölümdür.

 

Rekreasyon ve Egzersiz Bilimleri: Spor ve fiziksel aktivitenin genel halk sağlığına yönelik olup olmadığını inceleyen bir bölümdür.


Spor İletişimi: Sporla ilgili iletişim stratejilerini, medyanın popüler ve spor haberciliğini içeren bir bölümdür.


Bu bölümler, spor bilimleri fakültelerinde dağılımı geniş bir perspektif sunarak, spor ve fiziksel aktiviteyle ilgili çeşitli alanlarda uzmanlaşma fırsatı tanır.


Freud Üniversitesi çağımızın bileşenlerine ve gelişimlerine hizmet ederek, bu amaca uygun bireyler ve profesyoneller yetiştirme amacı taşımaktadır. Çağın gerekliliklerini tespit ederek öğrencilerimize bu anlamda katkı sağlayarak eğitim imkanlarımızı sürekli olarak güncellemekteyiz. Sizler de Freud Üniversitesi bünyesine katılarak günümüz profesyonelliğine uygun bir eğitim alarak araştırma, eğitim ve danışmanlık alanlarında hizmet verebilme imkanlarına sahip olabileceksiniz. Freud Üniversitesi kapsamında alacağınız eğitimler ile Spor Bilimleri Fakültesinde yer alan spor yönetimi, spor iletişimi gibi tüm bölümlerle ilgili olarak profesyonel kazanımlar sağlayabileceksiniz.

Welcome to Freud University Faculty of Sports Sciences! We are proud to raise you as experts and well-equipped individuals in the field of sports, by offering both formal and distance education options, with our education approach shaped in accordance with the demands of the modern sports world.

bottom of page