top of page

PSİKOLOJİ FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ FAKÜLTESİ

Psikoloji, süreklilik, süreklilik ve düzenli bir perspektifle araştırma disiplinidir. Psikoloji, insan zihnini, duygusal titreşimleri, sosyal etkileşimleri ve sağlıklı beslenmeyi sağlamak amacıyla çeşitli araştırma yöntemleri kullanır.


Temel olarak, psikoloji şu konuları içerir:

Klinik psikoloji: değişimin duygusal ve zihinsel sağlıklarını sürdürebilir ve kalıcı olarak terapötik yöntemler kullanılabilir.


Davranışsal Psikoloji: oranlarının şiddetini artırarak bir alan inceleyerek.


Sosyal Psikoloji: büyümenin sosyal etkileşimlerini ve grup çalışmalarını araştıran bir disiplin.

Bilişsel Psikoloji: Zihinsel kopyalar, hafızayı, problem çözümlerini ve düşünce süreçlerini araştıran bir alan.


Gelişim Psikolojisi: Yaşamın yaşamları boyunca fiziksel, duygusal, sosyal ve sistematik açıdan nasıl geliştiklerini çalışan bir disiplin.


Nöropsikoloji: Beyin ve sinir sistemi ile davranışları birbirinden ayıran bir alanı araştırır.


Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: İşin yerinde olmasını sağlamak, liderlik, motivasyon ve iş tatmini gibi konuları araştıran bir alan.


Psikoloji bölümlerinin temel prensibi, yayılma insani değişimler, zihinsel aktiviteler, duygusal deneyimler ve sosyal etkileşimler hakkında bilgi ve anlayışlar uygulamaktır. Bu bölümler, psikolojik bilim ve araştırma yöntemlerini dağıtır ve bunların psikolojik teorilerini anlama, eleştirel düşünme modüllerini geliştirme ve örnek modeller kullanarak, yorumlama yeteneği konusunda yetiştirir. İşte psikoloji bölümlerinin temel amaçları:


Psikolojik Bilgi ve Anlayış: Psikoloji bölümleri, yayılma insan ömrü, duygusal çalışmalar, sağlık hizmetleri ve sosyal iletişimlerle ilgili temel bilgi ve anlayışlar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bilimsel Yöntem ve Araştırma Becerileri: Psikoloji, bilimsel bir disiplin olarak kabul edilir. Bu nedenle, psikoloji bölümleri, kurallar, yöntemler anlama, araştırma tasarımı oluşturma ve veri analizi yapma yoluyla hedefler kazandırılmıştır.


Eleştirel Düşünme Yetenekleri: Psikoloji bölümleri, genel olarak eleştirel düşünmenin kazandırılması. Öğrenciler, teorik psikolojikleri değerlendirebilme, çevresel açıdan eleştirel bir perspektiften yaklaşabilme ve psikolojik çözüm fikirleri ve değerlendirme geliştirme olanakları bulma olanağı bulurlar.


Uygulamalı Beceriler: Psikoloji bölümleri, dağılımları kazandıkları teorik bilgiler pratik uygulamalara dönüştürmeyi öğretme işlemleri. Bu, bireylerle etkileşimde bulunma, danışmanlık yapma, gruplarla çalışma ve psikolojik yöntemler günlük hayatta kalmayı içerir.


İletişim ve Empati Becerileri: Psikoloji bölümleri, toplu etkili iletişim desteği ve empatiyi geliştirme fırsatı sunar. Bu beceriler, psikologların bireylerle daha etkili bir şekilde iletişim kurmalarını ve onların anlamalarını sağlar.


Toplumsal ve Kültürel Farkındalık: Psikoloji bölümleri, dağılımları, toplumsal ve çeşitli çeşitlilikleri anlama, değerlendirme ve bu psikolojik psikolojiyi uygulama eğitimi kazandırmayı içerir.


Psikoloji bölümleri, mezunlarını çeşitli alanlarda istihdam edilebilecek şekilde donatmayı hedefler. Bu alanlar arasında klinik psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, eğitim, araştırma, danışmanlık ve daha birçok seçenek bulunmaktadır.


Freud Üniversitesi, çağın gereksinimlerine uygun eğitim anlayışıyla donanımlı bireylerin yetişmesine odaklanan bir eğitim kurumudur. Online PSİKOLOJİ Fakültesi, modern teknolojinin sunduğu imkanlarla dünya genelinde öğrencilere kapılarını açarak, psikoloji alanında uzmanlaşmak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunmaktadır.


Psikologlar, zihinsel ve duygusal olarak eğitilebilen, desteklenen ve yaygınlaşmak için eğitim almış profesyonellerdir. Psikologlar genellikle şu bölgelerde çalışırlar:


Klinik Psikologlar: Yaşanan duygusal, davranışsal ve zihinsel sağlıklarını değerlendiren ve tedavi eden psikologlardır. Depresyon, anksiyete, travma sonrasında stres bozukluğu gibi bireylere yardımcı olabilirler.


Danışmanlık Psikologları: Yaşanan yaşamla ilgili genel sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olurlar. Aile yatırımı, eğitim yatırımı, kariyer yatırımı gibi alanlarda hizmet verebilirler.


İş ve Örgüt Psikologları: İşyerlerinde insanların oyunlarında ve yerlerinde bulunanların kapsadığı yerler. Personel seçimi, eğitimi, performans değerlendirmeleri gibi konularda uzmanlaşabilirler.


Eğitim Psikologları: Okullarda öğrenme süreçlerinin gözden geçirilmesi ve listelenmesi, motivasyon ve duygusal sorunlar konusunda yardımcı olurlar.


Nöropsikologlar: Beyin ve sinir sistemi ile ilgili sorunları araştıran psikologlardır. Özellikle beyin travması, kırıklar veya yaşlılıkla ilgili tıbbi sorunlar konusunda uzmanlaşabilirler.


Spor Psikologları: Sporcuların büyümesini artırmak, stresten kurtulmak ve takım içi ilişkilere ulaşmak için çalışan psikologlardır.


Sağlık Psikologları: Uluslararası sağlık sorunlarından kurtulmak, kronik hastalıklarla başlamak ve yaşam tarzında bozulmaları kişilere rehberlik ederler.


Çocuk ve Ergen Psikologları: Çocuklar ve gençlerle uyum, aile içi sorunlar, öğrenme güçlükleri, davranış sorunları gibi sorunların desteklenmesini sağlarlar.


Psikologlar genellikle bireylerle bire bir görüşmeler yaparlar, terapötik teknikler kullanırlar ve görüşmelerin zihinsel sağlıklarını takip ederler ve kaydetmek için çeşitli değerlendirme araçlarını kullanırlar. Ayrıca araştırma, eğitim ve danışmanlık gibi çeşitli alanlarda da çalışabilirler.


Freud Üniversitesi günümüz çağının psikoloji bilimine hizmet ederek, bu amaca uygun bireyler ve profesyoneller yetiştirme amacı taşımaktadır. Çağın gerekliliklerini tespit ederek öğrencilerimize bu anlamda katkı sağlayarak eğitim imkanlarımızı sürekli olarak güncellemekteyiz. Sizler de Freud Üniversitesi bünyesine katılarak günümüz profesyonelliğine uygun bir eğitim alarak araştırma, eğitim ve danışmanlık alanlarında hizmet verebilme imkanlarına sahip olabileceksiniz.

Freud Üniversitesi, çağın gereksinimlerine uygun eğitim anlayışıyla donanımlı bireylerin yetişmesine odaklanan bir eğitim kurumudur. Online PSİKOLOJİ Fakültesi, modern teknolojinin sunduğu imkanlarla dünya genelinde öğrencilere kapılarını açarak, psikoloji alanında uzmanlaşmak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

bottom of page