top of page

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Mühendislik, bilimsel sistemler ve modeller kullanarak pratik çözümler üreten ve tasarım, geliştirme, inşa etme, üretim, işletme ve bakım süreçlerini yönetilen bir disiplindir. Mühendislik, fizik, matematik ve bilgisayar bilimleri gibi temel bilimlerle birlikte, bu bilgileri sunan teknolojik yenilikler ve çözümler ortaya çıkaran bir alan olarak esneklik sağlar.

 

Mühendislik, geniş bir yelpazede alanları içerir ve birçok farklı mühendislik dalına bölünmüştür. Bu dallar arasında olanlar bulunabilir:


Makine Mühendisliği: Makinelerin tasarımı, üretimi ve işletilmesi ile ilgilenir.


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği: Elektrik akımı, elektrik devreleri, elektronik cihazlar ve iletişim sistemleri gibi konuları içerir.


İnşaat Mühendisliği: Yapıların tasarımı, inşası, düzenlenmesi ve yönetimiyle ilgilenir.


Kimya Mühendisliği: Kimyasal parçacıklar ve bileşenlerin üretimini içerir.


Bilgisayar Mühendisliği: Bilgisayar sistemleri, yazılım geliştirme, bilgisayar ağları gibi konuları içerir.


Çevre Mühendisliği: Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi, doğal kaynak yönetimi ve kirliliğin kontrolü gibi konuları içerir.


Endüstri Mühendisliği: İş süreçlerini verimli ve etkili bir şekilde yönetme, hazırlama ve optimize etme ile ilgilenir.


Uzay Mühendisliği: Uzay araştırmaları, uzay araçları tasarımı ve uzay teknolojilerini içerir.


Malzeme Mühendisliği: Malzemenin özellikleri ve yeni özelliklerin geliştirilmesiyle ilgilenilir.


Biyomedikal Mühendislik: Tıp teknolojisinin teknolojik yeniliklerini içerir, özellikle tıbbi cihaz tasarımı ve biyomedikal sistemlerle ilgilenir.


Mühendislik, bir problemin tanımlanması, analiz edilmesi, tasarım yapılması, uygulama ve sonuçların değerlendirilmesi süreçlerini içerir. Mühendisler, genellikle takım halinde karmaşık yapılar üzerinde çalışır ve teknolojik ilerlemeye katkıda bulunurlar. Mühendislik, yasal kurallar pratik uygulamalara dönüştürme gücü gerektirir ve birçok endüstri ve ürün kalitesi önemli bir rol oynar.


Mühendislik fakülteleri genellikle çeşitli mühendislik disiplinlerini kapsayan bir dizi bölüm ve program sunar. Her fakülte farklı olabilir ve farklı dağılımlarda eğitim fırsatları sağlayabilir. Ancak genel olarak mühendislik arızalarında yaygın olarak bulunan bölümler:


Makine Mühendisliği: Makinelerin tasarımı, üretimi ve işletilmesi ile ilgilenir.


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği: Elektrik akımı, elektrik devreleri, elektronik cihazlar ve iletişim sistemleri gibi konuları içerir.


İnşaat Mühendisliği: Yapıların tasarımı, inşası, düzenlenmesi ve yönetimiyle ilgilenir.


Kimya Mühendisliği: Kimyasal parçacıklar ve bileşenlerin üretimini içerir.


Bilgisayar Mühendisliği: Bilgisayar sistemleri, yazılım geliştirme, bilgisayar ağları gibi konuları içerir.


Çevre Mühendisliği: Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi, doğal kaynak yönetimi ve kirliliğin kontrolü gibi konuları içerir.


Endüstri Mühendisliği: İş süreçlerini verimli ve etkili bir şekilde yönetme, hazırlama ve optimize etme ile ilgilenir.


Uzay Mühendisliği: Uzay araştırmaları, uzay araçları tasarımı ve uzay teknolojilerini içerir.


Malzeme Mühendisliği: Malzemenin özellikleri ve yeni özelliklerin geliştirilmesiyle ilgilenilir.

 

Biyomedikal Mühendislik: Tıp teknolojisinin teknolojik yeniliklerini içerir, özellikle tıbbi cihaz tasarımı ve biyomedikal sistemlerle ilgilenir.


Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği: Enerji kaynaklarından özellikle petrol ve doğal gazın çıkarılması, çalıştırılması ve kullanılmasıyla ilgilenilir.


Jeoloji Mühendisliği: Yeraltı dünyasının değerlendirilmesi, zemin mekaniği ve doğal afetlerle ilgilenir.

Her bir bölüm, dağılımları belirli bir mühendislik disiplini içindeki dağılım, bilgi ve beceri kazandırmayı kapsar. Mühendislik fakülteleri, genellikle teorik eğitim pratik uygulamalarla birleştirerek gerçek dünya problemlerini çözme yetenek kazandırmayı hedefler.


Freud Üniversitesi çağımızın bileşenlerine ve gelişimlerine hizmet ederek, bu amaca uygun bireyler ve profesyoneller yetiştirme amacı taşımaktadır. Çağın gerekliliklerini tespit ederek öğrencilerimize bu anlamda katkı sağlayarak eğitim imkanlarımızı sürekli olarak güncellemekteyiz. Sizler de Freud Üniversitesi bünyesine katılarak günümüz profesyonelliğine uygun bir eğitim alarak araştırma, eğitim ve danışmanlık alanlarında hizmet verebilme imkanlarına sahip olabileceksiniz. Freud Üniversitesi kapsamında alacağınız eğitimler ile Mühendislik Fakültesinde yer alan makine mühendisliği, inşaat mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi tüm bölümlerle ilgili olarak profesyonel kazanımlar sağlayabileceksiniz.

Freud Üniversitesi olarak sizi, mühendislik alanında benzersiz bir öğrenim deneyimi sunmaya davet ediyoruz. Örgün ve uzaktan eğitim seçenekleri ile esneklik ve yenilikçilik sunan üniversitemizde, siz de kariyerinizde öne çıkmak için gereken bilgi ve becerileri edinebilirsiniz.

bottom of page