top of page

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İletişim, bir kişi, grup veya organizasyonla paylaşma sürecidir. İletişim, insanlar arasında bilgi alışverişi, anlam oluşturma ve anlam aktarma süreçlerini içerir. Bu süreç, sözlü ve sözlü olmayan, gerçekleşebilir ve barındırılan kişi, gruplardan gruplara, kültürler arasında veya teknolojik araçlar aracılığıyla gerçekleşebilir.


İletişim, aşağıdaki temel unsurları içerir:

İletici (Gönderici): Bilgiyi ileten veya paylaşan kişi veya taraf. İletici, bir mesaj oluşturur, kodlar ve başka birine aktarır.


Mesaj: İletici tarafından iletilen bilgi, düşünce, duygu veya istektir. Mesaj, sözlü veya sözlü olmayan biçimde olabilir.


Kanal: Mesajın yayınında kullanılan araç veya ortam. Sesli iletişimde konuşma, yazılı iletişimde yazı, görsel iletişimde resim gibi.


Alıcı (Alıcı): Mesajı alan veya yorumlayan kişi veya taraf. Alıcı, mesajı çözümler, anlamlandırır ve yanıt verir.


Geri Bildirim (Geri Bildirim): Alıcının ileticinin nasıl anlaşıldığını veya nasıl tepki gösterdiğini gösteren bilgi. Geri bildirim, iletişim sürecini daha etkili hale getirmek yardımcı olabilir.


Bağlam (Bağlam): İletişim sürecinin süreci fiziksel, sosyal, kültürel veya psikolojik ortamdır. Bağlam, mesajın içeriğini yapılandırabilir.


İletişim, bir kişinin bilgilerini paylaşması, diğer insanların anlaması ve birlikte çalışabilmesi için temel bir araçtır. Başarılı iletişim, anlayışlar, iletişim ve iletişimin anlam oluşturma üzerine kurulmasıdır. İletişim, kişiler arasında ilişkileri güçlendirebilir, toplulukları bir araya getirebilir ve kültürler arasında anlayışı geliştirebilir.


İletişim fakülteleri genellikle iletişim alanında çeşitli disiplinleri kapsayan parçaları içerir. Ancak onun fakültesi farklı olabilir ve özel bölümlere sahip olabilir. İşte genellikle iletişim bozukluklarında bulunan azaltımlardan bazıları:


Halkla İlişkiler ve Reklam: Kurumların veya yapacağınız halkla ilgili düzenlemeleri, marka bilinirliği oluşturmayı, reklam çözümleri geliştirme gibi konuları içerir.


Gazetecilik: Haber yazma, muhabirlik, editörlük gibi gazetecilik becerileri öğreten bir bölümdür.

Radyo, Televizyon ve Sinema (RTS): Radyo programcılığı, televizyon yayıncılığı, film yapımcılığı gibi medya üretimini içerir.


İletişim Tasarımı: Grafik tasarım, web tasarımı, multimedya tasarımı gibi odaklanan bir bölümdür.

Yeni Medya ve Dijital Medya: İnternet, sosyal medya, dijital medya ve yeni medya trendleri üzerine odaklanan bir bölümdür.


Medya ve Kültür Çalışmaları: Medyanın kültürün kültürel etkileri, medya analizi, popüler gibi konuları inceleyerek bir bölümdür.


İnsan Kaynakları ve İletişimi: İnsan kaynakları yönetimi, kurumsal iletişim sistemleri gibi konuları içeren bir bölümdür.


Dijital Pazarlama ve İletişim: İnternet pazarlaması, dijital stratejiler, içerik pazarlaması gibi konuları içerir.


Sağlık İletişimi: Sağlığın etkili iletişim stratejilerini araştıran bir bölümdür.


Siyaset ve Kamu İletişimi: Kamu politikalarının iletişimi, siyasette medya ilişkileri gibi konuları içerir.


Bu bölümler, geniş bir iletişim perspektifi sunarak farklı alanlarda uzmanlaşma fırsatı tanır. İletişim arızaları, teorik bilgi sağlamanın yanı sıra, pratik becerileri kazandırarak iletişim sektörüne hazırlarlar.


Freud Üniversitesi çağımızın bileşenlerine ve gelişimlerine hizmet ederek, bu amaca uygun bireyler ve profesyoneller yetiştirme amacı taşımaktadır. Çağın gerekliliklerini tespit ederek öğrencilerimize bu anlamda katkı sağlayarak eğitim imkanlarımızı sürekli olarak güncellemekteyiz. Sizler de Freud Üniversitesi bünyesine katılarak günümüz profesyonelliğine uygun bir eğitim alarak araştırma, eğitim ve danışmanlık alanlarında hizmet verebilme imkanlarına sahip olabileceksiniz. Freud Üniversitesi kapsamında alacağınız eğitimler ile İletişim Fakültesinde yer alan halkla ilişkiler ve reklamcılık, radyo televizyon ve gazetecilik gibi tüm bölümlerle ilgili olarak profesyonel kazanımlar sağlayabileceksiniz.

Freud Üniversitesi, iletişim dünyasının sınırlarını zorlayan bir eğitim sunar. Öğrencilerimize örgün ve uzaktan eğitim seçenekleriyle, hem lisans hem de yüksek lisans düzeylerinde mükemmel bir iletişim eğitimi sunuyoruz.

bottom of page