top of page

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisadi ve idari bilimler, toplumsal ekonomik, sosyal ve yönetimle ilgili konuları inceleyen geniş bir disiplin kapsamını kapsar. Bu alandaki çalışmalar, ekonomi, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ticaret gibi bir dizi alt disiplini içerir ve genellikle sosyal bilimlere dahil edilir. İktisadi ve idari bilimler, yapabilecekleri, toplumların kaynaklarını nasıl kullanabileceğini, kararları alabilecek ve yönetebileceğini derinlemesine incelemeye yönelik araştırmalara odaklanmaktadır.


İktisadi ve idari bilimler genellikle şu temel alanları içerir:

İktisat: Kaynak tahsisleri, fiyatların oluşumu, talep ve arz analizi gibi konuları inceleyerek bir disiplindir. Mikroekonomi (bireysel firmalar ve büyümenin sona ermesi), makroekonomi (ulusal ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik gibi genel ekonomik faktörler) gibi alt dallar bulunur.


İşletme: Şirketlerin yönetimi, pazarlama, finans, insan kaynakları yönetimi, derleme yönetim gibi konuları inceleyen bir disiplindir.


Kamu Yönetimi: Kamu sektöründeki organizasyonların ve etkili bir şekilde sürdürülmesi, kamu politikalarının mevcut ve bunların gibi konuları içermektedir.


Uluslararası İlişkiler: Ülkeler arası ilişkiler, uluslararası örgütler, uluslararası güvenlik, işbirliği ilişkileri gibi konuları inceleyen bir disiplindir.


Siyaset Bilimi: Politika, devlet yapısı, siyasi sistemler, siyasal davranışlar gibi konuları içeren bir disiplindir.


Hukuk: Yasaların gerektirdiği, yorumlanması ve kazananlarla ilgilenen bir disiplindir.


İstatistik ve Veri Bilimi: Veri analizi ve düzenleri kullanarak bilgi oluşturmaya odaklanan bir disiplindir.


Bu alanlar, toplumsal, ekonomik ve politik bilgilerin detaylandırılması, analiz edilmesi ve sağlanması amacıyla kullanılan teorik ve pratik bilgiler içerir. İktisadi ve idari bilimlerdeki çalışmalar genellikle karmaşık sistemler, küresel etkileşimler ve toplumsal değişimleri anlamaya yönelik multidisipliner bir yaklaşım benimser.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri genellikle çeşitli disiplinleri kapsayan bir dizi bölüm ve program sunar. Her kusur farklı olabilir, ancak genellikle şu bölümleri içerir:


İktisat: Kaynak tahsisi, fiyatların oluşumu, talep ve arz analizi gibi ekonomik konular inceleniyor bir bölümdür. Mikroekonomi ve makroekonomi gibi alt dallara yazdı.


İşletme: Şirketlerin yönetimi, pazarlama, finans, indirme yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi konuları içeren bir bölümdür.


Uluslararası İlişkiler: Ülkeler arası ilişkiler, uluslararası örgütler, küresel politika ve diplomasi gibi konuları inceleyen bir disiplindir.


Kamu Yönetimi: Kamu sektöründeki organizasyonların ve etkili bir şekilde sürdürülmesi, kamu politikalarının mevcut ve bunların gibi konuları içermektedir.


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: Politika, devlet yapısı, siyasi sistemler, siyasal davranışlar gibi konuları içeren bir bölümdür. Kamu yönetimi odaklı alt dallar da bulunabilir.


Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik: Küresel ticaret, uluslararası pazarlama, lojistik, dış ticaret hukuku gibi konulara odaklanan bir bölümdür.


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: İşçi-işveren ilişkileri, iş hakları, işçi sağlığı ve güvenlik gibi konuları içeren bir bölümdür.


Ekonometri: İktisadi teorinin sürdürülmesi ve birleştirme analizini araştıran bir bölümdür.


Bankacılık ve Finans: Finansal piyasalar, bankacılık işlemleri, yatırım stratejileri gibi konulara odaklanan bir bölümdür.


Kamu Maliyesi: Kamu harcamaları, vergi politikaları, kamu borçları gibi konuları inceliyoruz bir bölümdür.


Bu bölümler, geniş bir perspektif sunarak ekonomi, işletme, kamu yönetimi, siyaset ve uluslararası ticaret gibi alanlarda uzmanlaşma olanağı tanır. Her bir bölüm, ayrıntıların teorik bilgileri yanı sıra pratik özelliklerin öğretilmesini sağlar.


Freud Üniversitesi çağımızın bileşenlerine ve gelişimlerine hizmet ederek, bu amaca uygun bireyler ve profesyoneller yetiştirme amacı taşımaktadır. Çağın gerekliliklerini tespit ederek öğrencilerimize bu anlamda katkı sağlayarak eğitim imkanlarımızı sürekli olarak güncellemekteyiz. Sizler de Freud Üniversitesi bünyesine katılarak günümüz profesyonelliğine uygun bir eğitim alarak araştırma, eğitim ve danışmanlık alanlarında hizmet verebilme imkanlarına sahip olabileceksiniz. Freud Üniversitesi kapsamında alacağınız eğitimler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yer alan iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler gibi tüm bölümlerle ilgili olarak profesyonel kazanımlar sağlayabileceksiniz.

Freud Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde heyecan verici bir eğitim deneyimine adım atın! Modern dünyanın gereksinimlerine uygun olarak örgün ve uzaktan eğitim seçenekleriyle sunulan programlarımız, geleceğin liderlerini şekillendirmeyi amaçlamaktadır.

bottom of page