top of page

FEN FAKÜLTESİ

FEN FAKÜLTESİ

Fen bilimleri, doğayı, evreni ve gelişmeleri ayrıntılı olarak inceleyen, gözlemleyerek veri toplayan, hipotezler, hipotezler geliştiren ve bu teorik matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi alanları kullanarak bilgi üreten bir daldır. Fen bilimleri, doğanın temel ilkelerini anlama ve açıklama amacı taşır.


Fen bilimleri genellikle şu ana kategorilere ayrılır:

Fizik: Madde, enerji, kuvvet ve hareket gibi konular incelenirken fizik, doğanın temel fiziksel yaşamları incelenir ve bunların özellikleriyle ilgilenilir.


Kimya: Maddenin yapısı, özellikleri, bileşenleri ve kimyasal reaksiyonları konu alan kimyası, elementlerin, parçacıkların ve moleküllerin özellikli inceler.


Biyoloji: Canlı organizmaların yapısı, çoğalması, evrimi, çeşitliliği ve genetik gibi konuları araştıran biyoloji, temel prensiplerin anlaşılması odaklanır.


Astronomi: Evreni, yıldızları, gezegenleri, galaksileri ve kozmik olayları inceleyen astronomi, gözleme dayalı olarak evrenin yapısı ve gelişimi araştırılır.

 

Jeoloji: Yer kabuğunun yapısı, yer kabuğu hareketleri, kaya oluşumu gibi konuları inceleyerek jeoloji, yer bilimleri arasında yer alır.


Fen bilimleri, genellikle gözleme ve raporlara dayalı olarak yöntemlerle uygulanan yöntemler kullanır. Fen bilimleri, çeşitli alt dallara ve dağılımlardan ayrılabilecek kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Onun bir fen bilimi dalı, kendi içinde daha spesifik konuları ve disiplinleri içerir, ancak doğal olayları anlama ve açıklama amacını taşır.


Fen fakülteleri genellikle temel fen bilimleri alanında eğitim veren ve çeşitli bölümleri içeren fakültelerdir. Bu fakültelerde bulunan bölümler, genellikle fizik, kimya, biyoloji, matematik ve çeşitli fen bilimleri dallarında bulunan alanları içerir. İşte fen başarısızlıklarında yaygın olarak bulunanlardan bazıları:


Fizik Bölümü: Fiziksel özellikler, özellikler, maddeyi ve temel fiziksel özellikleri incelenen bir bölümdür. Teorik fizik, parça fizik, nükleer fizik gibi alt dallara bölündü.


Kimya Bölümü: Maddenin yapıları, özellikleri, reaksiyonları ve bileşenleriyle ilgilenen bir bölümdür. Organik kimya, inorganik kimya, analitik kimya, fizikokimya gibi alt dalları birleştirilebilir.


Biyoloji Bölümü: Canlı organizmaların yapısı, devamlılığı, genetik, evrim ve ekoloji gibi konuları inceliyoruz bir bölümdür. Mikrobiyoloji, genetik, zooloji, botanik gibi alt dallara göre düzenlenir.


Matematik Bölümü: Sayılar, geometri, cebir, analiz gibi kapsamlı konuları inceleyen bir bölümdür. Temel matematik, uygulamalı matematik, istatistik gibi alt dalların birleştirilmesi.


İstatistik Bölümü: Veri analizi, olasılık programlamaları, çeşitli test ve analitik yöntemleri içeren bir bölümdür. İstatistiksel analiz, veri madenciliği gibi konuları birleştirir.


Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü: Evreni, yıldızları, galaksileri ve kozmik olayları incelenen bir bölümdür. Astronomi, astrofizik gibi alt dallara düzenledi.


Bu bölümler, fen fakültelerindeki dağılımları temel fen bilimleri sonuçları geniş bir eğitim sunmaktadır. Fen fakülteleri genellikle hem teorik bilgi hem de laboratuvar çalışmaları üzerine odaklanarak pratik detaylar becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.


Freud Üniversitesi çağımızın bileşenlerine ve gelişimlerine hizmet ederek, bu amaca uygun bireyler ve profesyoneller yetiştirme amacı taşımaktadır. Çağın gerekliliklerini tespit ederek öğrencilerimize bu anlamda katkı sağlayarak eğitim imkanlarımızı sürekli olarak güncellemekteyiz. Sizler de Freud Üniversitesi bünyesine katılarak günümüz profesyonelliğine uygun bir eğitim alarak araştırma, eğitim ve danışmanlık alanlarında hizmet verebilme imkanlarına sahip olabileceksiniz. Freud Üniversitesi kapsamında alacağınız eğitimler ile Fen Fakültesinde yer alan Fiziki Kimya, Matematik, İstatistik gibi tüm bölümlerle ilgili olarak profesyonel kazanımlar sağlayabileceksiniz.

Freud Üniversitesi Fen Fakültesi'nde, bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlayan bir eğitim deneyimi sizi bekliyor. Hem örgün eğitim hem de uzaktan eğitim seçenekleri ile sunduğumuz programlarımızda, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alarak geleceğin bilim insanları arasına katılabilirsiniz.

bottom of page